18 januari - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

18 januari

Archief > januari 2018
Jaarverslag 2017
Wandelvereniging 55plus
Beste Wandelvrienden,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet en/of naar jullie gemaild.

Afscheid Jeanne Tak, Ad van Ham en Koosje Corsmit
Op 19 januari overleed ons oud-lid Jeanne Tak. Ze had al een paar jaar een zwakke gezondheid en toch kwam haar overleden heel onverwachts. We herinneren Jeanne als een opgewekte en levenslustige vrouw. Wij wensen Fons veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Jeanne.
Op 10 april kregen we het bericht, dat Ad van Ham na een lang ziekbed overleden was. Hoewel ze al geruime tijd wist dat er geen kans op genezing was, bleef ze tot op het laatst opgewekt en voor iedereen bereikbaar. We verliezen in Ad een sportief en trouw lid van de vereniging. Vooral haar eenvoud en hartelijkheid zullen ons altijd bijblijven. Wij wensen André veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Op 20 juni overleed ons oud-lid Koosje Corsmit. Zij was al een paar jaar ernstig ziek. Koosje was bijna vanaf de oprichting lid van de vereniging en een heel enthousiast wandelaar.
Ik vraag van jullie om een ogenblik stilte als nagedachtenis aan Jeanne, Ad en Koosje.
Algemene Ledenvergadering
Op 19januari werd de 12e Algemene Ledenvergadering, volgens traditie in Café Stroop gehouden. Met 60 leden was het een druk bezochte bijeenkomst. De aanstaande bestuurswisseling in jan. 2018 werd uitgebreid besproken. En met resultaat, want Ada Kunst, Jan van Hooff en Tonnie Jongenelis waren bereid om zitting in het bestuur te nemen. Waarmee de continuïteit van de vereniging gewaarborgd bleef.

Carnavalsviering
Op 23 februari hebben we carnaval gevierd bij Café Stroop en zoals gewoonlijk was het gezellig druk. Onder zingen van onvervalste carnavalskrakers werden we verrast met een traktatie bij de koffie.

Viering van het 15 jarig bestaan.
Na maanden van voorbereiding hebben we op 20 april in de Luijenbergh met 63 leden het 15 jarig bestaan van vereniging gevierd. De leden werden verrast met een warm -en koud buffet en de nodige drankjes. En met een muzikale omlijsting met klanken uit onze jonge jaren van de band The Happy Ouwer. Enkele dames van de korte groep zorgden voor een komische act. Dat er zoveel talent in de vereniging zat, was echt een verrassing. Van de gelegenheid werd gebruikt gemaakt om de nieuwe bestuursleden voor te stellen. Het was een bijzonder geslaagd feest en ook niet verkeerd met een sluitende begroting.


Zomerwandeling
Op 17 augustus stond dit jaar de Zomerwandeling op het programma. Een voorstel van Jos om deze keer een rondje in de omgeving van de Binnenmaas in de Hoekse Waard te wandelen en aansluitend een bezoek aan het Streekmuseum in Heienoord te brengen. In het museum zouden volgens plan de lunch gebruiken. Tijdens de voorwandelingen bleek het bijna onmogelijk om een route met koffieadressen te vinden. Uiteindelijk was in de Brocante By The Neighbours in Westmaas met wat passen en meten toch ruimte te vinden voor een koffiestop.
Na de gebruikelijke afzeggingen gingen we wat vroeger dan we gewend waren met 47 leden op pad. De lange groep werd na de koffie getrakteerd op een flinke regenbui, maar dat mocht de pret niet drukken. De korte groep werd gedwongen tot een lange stop van zeker 3 kwartier voor de slagbomen van de Haringvlietbrug. Rijkswaterstaat liet zich deze keer niet van goede kant zien. Helaas hebben zij hierdoor de wandeling voor de koffie moeten missen. Na de koffie werd door de beide groepen in colonne, aangevoerd door een te hard rijdende Piet, naar het museum gereden. Helaas werden een paar chauffeurs daarvoor op de bon geslingerd. Het museumbezoek was meer dan de moeite waard. Om half vijf waren we thuis van een geslaagde dag vol herinneringen.

Kerstlunch en Oudjaarsviering
Evenals vorig jaar werd op 14 december door een aantal dames in het Steunpunt een kerstlunch georganiseerd. De opkomst was met 62 leden goed bezet. Met het succes van het vorig jaar in het achterhoofd hebben Ada, Ria, Francien, Wijm, Francis en Ria de schouders er ondergezet en gezorgd voor een heel gezellige lunch. En daar kunnen we echt bewondering voor hebben. Door Piet werden ze na afloop een bloemetje bedankt voor hun inzet.
Sinds een jaar is het traditie dat we het jaar afsluiten met een koffiestop opgeleukt met oliebollen. Dit jaar waren we met beide groepen op 28 december te gast in De Schans. En de oliebollen waren bijzonder lekker !!
Reanimatiecursus
Het afgelopen jaar is het niet gelukt om voor de herhalingscursus een trainer te vinden. In 2018 kunnen we onze reanimatiekennis weer up to date houden.
Website
Het bezoek aan de website is ook in 2017 op een stijgend niveau gebleven en bedraagt zo’n 36.000 (in 2016 30.000) bezoeker. We tobben nog steeds met het vinden van schrijvers.
We zien ook het aantal reacties in het gastenboek afnemen. Naast de vaste schrijvers en fotografen wil ik onze webmaster Jos bedanken. Als de meeste mensen donderdagmiddag uitpuffen van de wandeling zorgt hij dat alles keurig op de site staat. Deze taak zal in 2018 door Jo Rijnvos overgenomen, welke door Jos de afgelopen ingewerkt is.
Nevenactiviteiten
Onderleiding van Joop Damen wandelt elke dinsdagochtend een flinke groep van de vereniging met veel enthousiasme in de omgeving van Oudenbosch. Ze gaan voor een wat langere wandeling van ca. 25 km. Een aantal van hen traint dan gelijk voor de Nijmeegse vierdaagse.
Joop Damen en Fons Tak hebben het afgelopen jaar ook een paar fietstochten georganiseerd. En met veel succes. Er bestaan plannen om het volgend jaar van het voorjaar tot de herfst elke maand een tocht te organiseren. Van deze plannen worden jullie via de Website op de hoogte gehouden.
Joop en Fons worden bedankt voor hun bijdrage.
Bestuurssamenstelling
Ondertussen zal een iedereen op de hoogte zijn van de aanstaande bestuurswisseling ingaande januari 2018. Jos secretaris, Piet voorzitter en penningmeester en Ria Terlouw lief en leed activiteiten stellen zich niet meer verkiesbaar, om reden dat het tijd voor anderen wordt om het roer over te nemen. En ze hebben het al die jaren met ontzettend veel plezier gedaan.
De samenstelling van het nieuwe bestuur is als volgt;
Ada Kunst Voorzitter
Jan van Hooff Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos Website beheerder en secretaris
Francien Koffieadressen en bijzondere activiteiten
Tonnie Jongenelis Bijzondere wandelingen
Tonnie Bakkers Lief en Leef Lange Groep (geen bestuurslid)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 januari a.s. zal de installatie van het nieuwe bestuur een feit zijn. Piet en Jos treden dan terug.
Het afgelopen jaar heeft het oude bestuur met de nieuwe bestuursleden regelmatig vergaderd om ervaringen uit te wisselen over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Ledenontwikkeling
We zien dat het aantal leden gestaag afneemt. In 2017 tekende zich een licht kentering af, er was sprake van een lichte ledengroei. We hebben nu 82 leden. Waar het bestuur content mee is. Hopelijk zet deze trend zich voort.
Lief en Leed
Zoals eerder gememoreerd hebben we dit jaar afscheid van Ad de Ham en Koosje Corsmit moeten nemen. Bij hun crematie was de vereniging met een groot aantal leden vertegenwoordigd. Wat blijft geeft van medeleven en grote saamhorigheid van de leden.
Helaas waren dit jaar een aantal leden ernstig ziek. Gelukkig gaat het wat beter met hen, al blijft het een punt van aandacht en zorg. Regelmatig gaat een van de bestuursleden bij hen op bezoek met een bloemetje of wordt een kaartje met de beste wensen naar hen gestuurd.
De geweldige teamgeest en vriendschap is de kurk waarop de vereniging drijft. Een stimulans voor het nieuwe bestuur om het komend jaar hun beste beentje voor te zetten.
Kascontrole
De nieuwe bestuursleden Jan van Hooff en Ada Kunst hebben op 10 januari j.l. een kascontrole uitgevoerd. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording. Gelijktijdig met de kascontrole zijn de bankzaken en het kasgeld aan Jan overgedragen. Ondanks het ontbreken van sponsoren, stijgende uitgaven en verminderde inkomsten en niet te vergeten de viering van het 15-jarig bestaan van de vereniging en de zomerwandeling is het weer gelukt om de eindjes aan elkaar te knopen.
Financiën
Ondanks oplopende uitgaven en verminderde inkomsten heeft het bestuur besloten om in 2018 de contributie te handhaven op € 18, =. De gemeente heeft besloten om onze vereniging in het komende jaar een ondersteuningssubsidie van € 245, = toe te kennen. Ook de Shell blijft ons met € 150,= per jaar ondersteunen. Financieel staat de verenging er gezond voor.

Dankwoord
Tenslotte wil ik de bestuursleden Francien Erkelens, Ria Terlouw, Jo Rijnvos en Jos Diephuis bedanken voor hun inzet voor de vereniging en de bijzondere plezierige samenwerking.
En het nieuwe bestuur succes wensen voor de komende jaren. En verder een iedereen die actief is geweest voor onze vereniging. Want zonder betrokken bestuursleden en vrijwilligers kan een vereniging nu eenmaal niet draaien. Op verzoek van deze bestuursleden mag de inzet van Piet Westerhof zeker niet onvermeld blijven.

Belangrijk data (info wordt ook op de website gezet)
• Reanimatie herhalingscursus 23 januari
• Carnaval 8 februari in Café Stroop
• Voorjaarswandeling april/mei
• Zomerwandeling 16 augustus
• Kerstviering 20 december
• Oudjaarsbijeenkomst 27 december
Deze data zijn voorlopig, over wijzigingen worden jullie bijtijds door het bestuur over geïnformeerd.

En als laatste: “ De beste wensen voor jullie en jullie familie in 2018, heel goed wandeljaar en dat we jullie volgend jaar bij de ledenvergadering weer gezond en wel terug te zien “.

Namens het bestuur,
Piet Westerhof


_______________________________________________________________
Gaan we wel gaan we niet wandelend naar Stroop?
13 Onverschrokken  diehards vertrokken en trotseerde de storm, 
Storm zeg maar liever zeer zware storm.Het was hollen wind af en bijna
stilstaan wind op. Kwam de wind van opzij dan was het laveren van 
rechts naar links. In de tunnel bij de rotonde was een wel heel krachtige
luchtstroom die we in de rug hadden. Anne werd in de Koestraat pardoes
omver geblazen. Gearmd zijn we met z'n allen verder gegaan om verdere
valpartijen te voorkomen.We zijn een fietser op de fiets en een lopend
tegen gekomen. Ik heb aan Jeanne nog gevraagd of ze stenen in haar jaszakken
had gedaan als ballast .Ze bleef zo makkelijk overeind.We hebben zo gelaveerd
over de weg dat we bijna een dubbele afstand afgelegd hadden toen we bij
Stroop aankwamen. De  terugweg was een heel stuk rustiger het waaide
 niet zo hard meer.

Groetjes : Jo

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu