Jaarverslag 2023 18e Ledengadering 25 januari 2024 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Jaarverslag 2023 18e Ledengadering 25 januari 2024

Jaarverslag over 2023 van de wandelvereniging 55 plus Halderberge.
Beste Wandelaars,
Een van de vaste onderwerpen van de algemene ledenvergadering is een korte terugblik op de verschillende gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar en om jullie te vertellen wat onze plannen voor het komend jaar zijn. De belangrijkste zaken zal ik nu benoemen.
Het complete verslag wordt door Jo Rijnvos deze week op de website gezet.
Lief en leed
In februari overleed de man van Francis van de Riet. In september overleed oud lid Marja Damen, de vrouw van Joop Damen. In september overleed Leo de Bont. Hij was medeoprichter van onze vereniging. Toen nog wandelclub 55plus.
Graag een moment stilte voor deze overledenen.
Reanimatiecursus
Dit jaar is de reanimatiecursus niet doorgaan i.v.m. te weinig animo.
Ook dit jaar is er tot op heden geen animo voor de cursus.
Algemene Ledenvergadering
Dit jaar was de algemene ledenvergadering op 26 januari 2023
Voorjaars- en Zomerwandeling,
De voorjaarswandeling op 20 april 2023 ging dit jaar naar Zevenbergen e.o.
Er waren 27 deelnemers..
De zomerwandeling was op 14 september in de buurt van Zundert. We dronken koffie met appelgebak bij Het Pannehûske en de lunch was bij Café In den Anker in Zundert. 33 leden hebben deelgenomen aan de wandeling.
Beide wandelingen zijn uitstekend verlopen.
Kerstlunch en oudejaarsviering
De kerstlunch was op 21 december bij café Stroop. Aan de kerstlunch is door 57leden deelgenomen. Vincent en zijn medewerkers hebben we er een groot succes van gemaakt. Dankjewel hiervoor.
Op 28 december was de koffiepauze voor beide groepen bij café Stroop. Er was voor iedereen een oliebol bij de koffie. Veel leden waren aanwezig.
Website
De website is in 2023 regelmatig bezocht. Er zijn praktisch geen reacties in het gastenboek te lezen. Dankjewel Jo Rijnvos voor het beheren van de website.
Bestuurssamenstelling en verzorging van lief en leed.
Francien Erkelens                         Koffieadressen en bijzondere activiteiten       
Jan van Hooff                              Penningmeester en ledenadministratie
Jo Rijnvos                                      Website beheerder en secretaris
Mirjam Vlamings                          Bestuurslid. Mirjam  heeft in september   het bestuur verlaten.
Ada Kunst                                     Voorzitter
Paulien van Miert en
Els Hagens                                     Lief en Leed Lange Groep (geen bestuurslid)
Francis Vermaat                           Lief en Leed korte Groep (geen bestuurslid)
Zij zorgen regelmatig voor kaarten en of een bloemetje naar de zieke leden. Het bestuur bedankt deze dames voor hun inzet.

Francien Erkelens is aftreedbaar en herkiesbaar.
Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2023 telde de vereniging 67 leden.
Kascontrole
Joop Daamen en Henk Meeuwisse hebben op de kascontrole over 2023 gedaan. Ze waren tevreden over de financiële verantwoording.
Deze twee leden willen de kascontrole over 2024 nogmaals doen.
Financiën
Financieel staat de verenging er gezond voor. Ondanks de stijgende kosten, die ook onze vereniging treffen, kunnen we voor 2024 de contributie vaststellen op 18.- per jaar. Hoe e.e.a. er in 2025 voor staat is nog onduidelijk.
De verwerkingskosten van de INGbank zijn halverwege 2022 met 7 euro per maand gestegen i.v.m. fraudebestrijding.
De kosten voor de site zijn ook flink gestegen.
De gemeente heeft besloten om onze vereniging in 2023 een ondersteuningssubsidie van € 250,- toe te kennen. De subsidieaanvraag moet sinds 2020 aangevraagd worden via E erkenning. Dit is om fraude tegen te gaan.  De gemeente neemt daar €25.- euro van de kosten voor haar rekening.
Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.
Namens het bestuur,
Francien, Jan, Jo, en Ada.
Terug naar de inhoud